These printers use the T567400 cartridge:

Epson Stylus Pro 7400

Epson Stylus Pro 9400